Mar 29, 2011

In the area of Nakhon Ratchasima Governor’s House

During Thao Suranaree Victory Celebration Fair 2011, Nakhon Ratchasima Governor’s House was opened for visitors. These photos taken in the area during the day time. The Governor's House located on Ratchadamnoen road.งานย่าโม 2554 ปีนี้ เปิดให้เข้าชมบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ด้านซ้ายของบริเวณส่วนใหญ่เป็นสวนเกษตร ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นนิทรรศการกลางแจ้ง ชื่อว่า “ตำนาน 4 อำเภอ ความเชื่อ พิธีกรรม”

จวนผู้ว่านี้ฯตั้งอยู่บนนถนนราชดำเนินด้านทิศใต้