Sep 30, 2009

Ban Pradok Community

Pradok is an old community in Korat City. The famous food from Pradok is Kanom Jeen, Thais commonly call it "Kanom Jeen Ban Pradok". Kanom jeen is fresh noodles made from fermented rice, served with some sort of a curry and a tray of fresh veggies. There are many Kanom Jeen restaurants in the area. I have experience having Kanom Jeen at Kru Yod restaurant and Ton Malagor restaurant. Photos show Pradok nowadays, main road in Pradok.
Restaurant in Pradok I've been to .. such as  Kru Yod Restaurantชุมชนประโดก ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา นึกถึงประโดก ต้องนึกถึงรสชาดความอร่อยที่ไม่เหมือนใครของขนมจีนประโดก มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือมาน เส้นขนมจีนเหนียวนุ่ม ใครมาโคราชต้องมาแวะชิมให้ได้ที่ชุมชนประโดกแห่งนี้ ที่เราแวะเวียนไปประจำก็ร้านครูยอด ร้านต้นมะละกอ ภาพที่เห็นเป็นถนนหลักเข้าสู่ชุมชนประโดก

ขนมจีนประโดก เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหมื่นไวย เพราะ ประโดกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่สุดในตำบล คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนรุ่นเก่าผลิตขนมจีนกันมาเป็นเวลานาน และมีสูตรโดยเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกับขนมจีนโดยทั่วไปทั้งเส้นขนมจีนและน้ำยา ซึ่งจะมีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมจีนประโดกโดยแท้จริง การผลิตแต่ละส่วนผสมและขั้นตอนจะใช้ความประณีตและและพิถีพิถันในเรื่องของเครื่องปรุง กรรมวิธีในการผลิตเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความแตกต่างจากที่อื่น นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวตำบลหมื่นไวยคัดเลือกผลิตภัณฑ์นี้ ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ก็เพราะว่า ขนมจีนประโดกมีความแตกต่างจากขนมจีนจากที่อื่น ทำให้ขนมจีนประโดกมีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไปมาจนถึงทุกวันนี้คำว่า "ขนมจีน" มอญเรียกว่า "คนอม" เป็นกริยาแปลว่า ทำ,สร้าง (ในพจนานุกรมภาษามอญ-อังกฤษ ที่รวบรวมโดย R. Halliday ได้ให้ความหมายว่า "form") ส่วนคำว่า "จีน" ที่อยู่ข้างหลังคำว่า "ขนม" นั้นไม่มีใช้ในภาษามอญมีแต่คำว่า "จิน" ซึ่งแปลว่าสุก (จากการหุงต้ม) สิ่งที่น่าสังเกต คือ คนมอญนั้นจะเรียกขนมจีนว่า "คนอม" เฉยๆ ไม่ใช่คนอมจิน เราจะพบได้จากบทความต่าง ๆ ทั่วไป ซึ่งกล่าวถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของคำ "คนอมจิน" ว่าขณะที่คนมอญกำลังทำ "คนอม" อยู่ ก็มีคนไทยเดินมาและร้องถามว่า กำลังทำอะไรอยู่ คนมอญตอบเป็นภาษามอญ ว่า "คนอมจินโก๊กเซมเจี๊ยะกัม" แปลว่า ขนมจีนสุกแล้วเรียกคนไทยมากินด้วยกัน และจากนั้นเป็นต้นมา คนไทยก็เรียกอาหารชนิดนี้ว่า "คนอมจิน" และเพี้ยนมาเป็น "ขนมจีน"

ข้อมูลบางส่วน จากบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

----------------------------------------------------------------------

ร้านอาหารที่เคยไปทานแถวประโดก เช่น

ร้านครูยอด

ร้านต้นมะละกอ

ฯลฯ

TU Bookstore in Korat

Thammasat University Bookstore located on Chom Surang road, near Shell pretrol station. It's one of a few big bookstores in Korat City.

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาโคราช) ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ใกล้ๆสถานีบริการน้ำมันเชลล์

Typhoon Ketsana hits Korat

Tropical storm Ketsana struck the Philippines Saturday, causing floods and affecting more than two million people, with the death toll reaching 245. Upgraded to typhoon status, it was intensified and hit Vietnam on Tuesday, killing at least 41 people.

Typhoon Ketsana has been downgraded to a tropical depression status when it hits Thailand (Ubon Ratchathani province) on Wednesday morning (September 30, 2009 ), weather department said.

The department said it was moving west at a speed of 15km/hr, it is forecast to pass over Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, Burirum and Nakhon Ratchasima, causing strong winds and widespread rainfall.

The Nation , 30 September 2009

Here's the rain all day in Korat City. (Wednesday, September 30, 2009 )Sep 28, 2009

Street scence of 5-ways intersection

This big 5-ways intersection in Korat City, called by locals "Ha Yak Karn Phai Pha" is where 5 roads meet ; Mukkamontri road, Suranaree road, Pho Klang road, Chom Surang road and Phiboon La-iad road.

The Building of Nakhon Ratchasima Provincial Electricity Authority
View seen from Suranaree road


นี่เป็นภาพทั่วๆไปของการจราจรเมืองโคราชบริเวณห้าแยกการไฟฟ้า คนโคราชเรียกกันจนติดปาก เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่บริเวณนั้น ห้าแยกแห่งนี้อยู่กลางเมืองโคราชเชื่อมใจกลางเมืองโคราชกับเมืองทางทิศตะวันตก ถนน 5 สายที่ทอดยาวมาบรรจบกันที่ 5 ห้าแยกนี้ ได้แก่ ถนนสุรนารี ถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนพิบูลละเอียด และถนนมุขมนตรี ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองทอดยาวไปทางทิศตะวันตก การจราจรจะหนาแน่นมากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ประกอบกันมีทางรถไฟตัดผ่านบริเวณใกล้ๆ ห้าแยก ทำให้บางครั้งยิ่งทำให้การจราจรติดขัดยิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากต้องสัญจรผ่านบริเวณนี้เสมอ เห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ที่แม้การจราจรจะยังไม่คล่องมากนักในชั่วโมงเร่งด่วน แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ภูมิทัศน์โดยรวมนับว่าสวยขึ้นมาก

Shortage of water in Korat City

What is water shortage? How can it happen in a big city like Korat? We live in the City Municipality area, lately somedays has no water supply, sometimes even 3-5 days in a roll !

We are getting familiar with the situation and now get a brand new 1,000 litres water tank.
One day this red water truck show up and fill up the water tank of every house. It's better than nothing. I hope the water shortage problem to be solved very soon.

Yak Pak Intersection

I travel pass by Yak Pak area so often. It formerly called as "Sam Yak Pak" as it used to be 3 ways intersection and one direction is the route to Pak Thong Chai district. (Sam Yak means 3-ways intersections and Pak is a short saying for Pak Thong Chai) Now it becomes 4 ways intersection connected with flyover. Still many peoples call the area "Sam Yak Pak", ... me too.

view from Mittraprap Highway

Coming from Pak Thong Chai (Highway no. 304) and driving up on flyover

Coming from By-Pass Road (Highway no. 2)

view from Suebsiri road

Sep 27, 2009

Blossom festival in Wang Nam Khiao District

Blossom festival in Wang Nam Khiao takes place every year in cold season, somtime between December and January, depends on the weather and blooms. The festival aims to present the beautiful bloom from local gardens in the area.


The flower called in thai "Benjamas" usually in full bloom in cold season, as beautiful as you can see on the photos. I attend the festival almost every year. The festival takes place in Thai-Samakkee sub-district, Wang Nam Khiao District, around 80 kms from Korat City. To get there, take highway no. 304 from the City.

There's also some other activities, food fair, local performance, some years they even have fun park.
Local kids dressed up for the opening ceremony.