Dec 11, 2009

Wat Sakae Temple in Korat Downtown

Pictures of Wat Sakae Temple in Korat Downtown,
on Suranaree road, opposite Mae Kim Heng Market.

ภาพภายในวัดสะแก ถนนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองโคราช ไปครั้งใดจะเห็นรถจอดอยู่เต็มลานวัด เนื่องจากฝั่งถนนตรงข้ามเป็นตลาดสดใหญ่ของเมืองโคราช มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาด โดยมาจอดรถภายในวัดแห่งนี้ ค่าบริการจอดก็ 10 บาท เนื่องจากสถานที่ภายในวัดค่อนข้างแออัด เลยหามุมถ่ายรูปโบสถ์สวยๆไม่ได้เลย ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายจากฝั่งตลาดมองมาที่วัด และบางส่วนเป็นรูปเมรุที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 แต่ปัจจุบันทำนุบำรุงทาสีใหม่สวยงามอย่างที่เห็น