Sep 30, 2009

Ban Pradok Community

Pradok is an old community in Korat City. The famous food from Pradok is Kanom Jeen, Thais commonly call it "Kanom Jeen Ban Pradok". Kanom jeen is fresh noodles made from fermented rice, served with some sort of a curry and a tray of fresh veggies. There are many Kanom Jeen restaurants in the area. I have experience having Kanom Jeen at Kru Yod restaurant and Ton Malagor restaurant. Photos show Pradok nowadays, main road in Pradok.
Restaurant in Pradok I've been to .. such as  Kru Yod Restaurantชุมชนประโดก ตั้งอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา นึกถึงประโดก ต้องนึกถึงรสชาดความอร่อยที่ไม่เหมือนใครของขนมจีนประโดก มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือมาน เส้นขนมจีนเหนียวนุ่ม ใครมาโคราชต้องมาแวะชิมให้ได้ที่ชุมชนประโดกแห่งนี้ ที่เราแวะเวียนไปประจำก็ร้านครูยอด ร้านต้นมะละกอ ภาพที่เห็นเป็นถนนหลักเข้าสู่ชุมชนประโดก

ขนมจีนประโดก เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหมื่นไวย เพราะ ประโดกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่สุดในตำบล คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนรุ่นเก่าผลิตขนมจีนกันมาเป็นเวลานาน และมีสูตรโดยเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกับขนมจีนโดยทั่วไปทั้งเส้นขนมจีนและน้ำยา ซึ่งจะมีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมจีนประโดกโดยแท้จริง การผลิตแต่ละส่วนผสมและขั้นตอนจะใช้ความประณีตและและพิถีพิถันในเรื่องของเครื่องปรุง กรรมวิธีในการผลิตเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความแตกต่างจากที่อื่น นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวตำบลหมื่นไวยคัดเลือกผลิตภัณฑ์นี้ ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ก็เพราะว่า ขนมจีนประโดกมีความแตกต่างจากขนมจีนจากที่อื่น ทำให้ขนมจีนประโดกมีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไปมาจนถึงทุกวันนี้คำว่า "ขนมจีน" มอญเรียกว่า "คนอม" เป็นกริยาแปลว่า ทำ,สร้าง (ในพจนานุกรมภาษามอญ-อังกฤษ ที่รวบรวมโดย R. Halliday ได้ให้ความหมายว่า "form") ส่วนคำว่า "จีน" ที่อยู่ข้างหลังคำว่า "ขนม" นั้นไม่มีใช้ในภาษามอญมีแต่คำว่า "จิน" ซึ่งแปลว่าสุก (จากการหุงต้ม) สิ่งที่น่าสังเกต คือ คนมอญนั้นจะเรียกขนมจีนว่า "คนอม" เฉยๆ ไม่ใช่คนอมจิน เราจะพบได้จากบทความต่าง ๆ ทั่วไป ซึ่งกล่าวถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของคำ "คนอมจิน" ว่าขณะที่คนมอญกำลังทำ "คนอม" อยู่ ก็มีคนไทยเดินมาและร้องถามว่า กำลังทำอะไรอยู่ คนมอญตอบเป็นภาษามอญ ว่า "คนอมจินโก๊กเซมเจี๊ยะกัม" แปลว่า ขนมจีนสุกแล้วเรียกคนไทยมากินด้วยกัน และจากนั้นเป็นต้นมา คนไทยก็เรียกอาหารชนิดนี้ว่า "คนอมจิน" และเพี้ยนมาเป็น "ขนมจีน"

ข้อมูลบางส่วน จากบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

----------------------------------------------------------------------

ร้านอาหารที่เคยไปทานแถวประโดก เช่น

ร้านครูยอด

ร้านต้นมะละกอ

ฯลฯ